Tom-Tech

Pomiary

Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne świadectwa wzorcowania. 
Pomiary potwierdzamy dokumentacją dostarczaną zleceniodawcy. Do każdego protokołu z pomiarów dołączamy aktualne uprawnienia dokonujących pomiary oraz kopie aktualnych świadectw kalibracji i wzorcowania urządzeń pomiarowych.
 
  Zakres pomiarów: 
·  pomiary instalacji odgromowych,
·  pomiary ochronne, przeglądy okresowe,
·  pomiary impedancji pętli zwarcia w obwodach jedno i trójfazowych,
·  pomiary wyłączników RCD,
·  pomiary instalacji odgromowych,
·  inne szeroko rozumiane pomiary elektryczne.